Home l Information
 
Title Holder Won From Date
Hiro Saito Brad Armstrong  07/31/86
Kuniaki Kobayashi Hiro Saito 11/23/86
Masanobu Fuchi Kuniaki Kobayashi 01/03/87
Joe Malenko Masanobu Fuchi 01/20/89
Mighty Inoue Joe Malenko 01/25/89
Masanobu Fuchi Mighty Inoue 03/03/89
Shin'ichi Nakano Masanobu Fuchi 04/16/89
Mitsuo Momota Shin'ichi Nakano 04/16/89
Joe Malenko  Mitsuo Momota 07/01/89
Masanobu Fuchi  Joe Malenko 10/20/89
Dan Kroffat Masanobu Fuchi 05/21/93
Masanobu Fuchi  Dan Kroffat 08/23/93
Dan Kroffat  Masanobu Fuchi 07/12/94
Yoshinari Ogawa Dan Kroffat 09/10/95
Masanobu Fuchi  Yoshinari Ogawa 06/30/96
Tsuyoshi Kikuchi Masanobu Fuchi 07/24/96
Yoshinari Ogawa Tsuyoshi Kikuchi 01/15/97
Maunakea Mossman Yoshinari Ogawa 08/22/97
Yoshinari Ogawa Satoru Asako 07/19/98
Kendo Ka Shin Masanobu Fuchi 04/13/02
Kaz Hayashi Blue-K 02/22/04
TAKA Michinoku Kaz Hayashi 01/10/05
Shuji Kondo TAKA Michinoku 10/22/05
Katsuhiko Nakajima Shuji Kondo 02/17/07
Silver King Katsuhiko Nakajima 03/01/08
Ryuji Hijikata Silver King 04/24/08
Naomichi Marufuji Ryuji Hijikata 09/28/08
Kaz Hayashi Naomichi Marufuji 02/09/09