Home l Information
 
Won By Won From Date
Jumbo Tsuruta Stan Hansen 05/18/89
Genichiro Tenryu Jumbo Tsuruta 06/06/89
Jumbo Tsuruta  Genichiro Tenryu 10/11/89
Terry Gordy Jumbo Tsuruta 06/05/90
Stan Hansen Terry Gordy 06/08/90
Terry Gordy  Stan Hansen 07/17/90
Stan Hansen Mitsuharu Misawa 07/27/90
Jumbo Tsuruta  Stan Hansen 01/19/91
Stan Hansen  Jumbo Tsuruta 01/28/92
Mitsuharu Misawa Stan Hansen 08/22/92
Steve Williams Mitsuharu Misawa 07/28/94
Toshiaki Kawada Steve Williams 10/22/94
Stan Hansen  Toshiaki Kawada 03/04/95
Mitsuharu Misawa  Stan Hansen 05/26/95
Akira Taue Mitsuharu Misawa 05/24/96
Kenta Kobashi Akira Taue 07/24/96
Mitsuharu Misawa  Kenta Kobashi 01/20/97
Toshiaki Kawada  Mitsuharu Misawa 05/01/98
Kenta Kobashi  Toshiaki Kawada 06/12/98
Mitsuharu Misawa  Kenta Kobashi 10/31/98
Toshiaki Kawada  Mitsuharu Misawa 01/22/99
Vader Akira Taue 03/06/99
Mitsuharu Misawa Vader 05/02/99
Vader Mitsuharu Misawa 10/30/99
Kenta Kobashi Vader 02/27/00
Gen'ichiro Tenryu Kenta Kobashi 10/28/01
Keiji Mutoh Gen'ichiro Tenryu 06/08/01
Gen'ichiro Tenryu Keiji Mutoh 04/13/02
Great Muta Gen'ichiro Tenryu 10/27/02
Shin'ya Hashimoto Great Muta 02/23/03
Toshiaki Kawada Shinjiro Otani in Tournament 09/06/03
Satoshi Kojima Toshiaki Kawada 02/16/05
Taiyo Kea Satoshi Kojima 07/03/06
Minoru Suzuki Taiyo Kea 09/03/06
Kensuke Sasaki Minoru Suzuki 08/26/07
Suwama Kensuke Sasaki 04/29/08
Great Muta Kensuke Sasaki 09/28/08
Yoshihiro Takayama Great Muta 03/14/09