Home l Information
 
Winner Won From Date Won
Shinjiro Ohtani/Tatsuhito Takaiwa Koji Kanemoto/Dr. Wagner Jr. 08/08/98
Kendo Ka Shin/Dr. Wagner Jr. Shinjiro Ohtani/Tatsuhito Takaiwa 01/04/99
Jushin Thunder Liger & The Great Sasuke Kendo Ka Shin/Dr. Wagner Jr. 04/10/99
Shinjiro Ohtani/Tatsuhito Takaiwa Jushin Thunder Liger & The Great Sasuke 07/13/99
Koji Kanemoto/Minoru Tanaka Shinjiro Ohtani/Tatsuhito Takaiwa 06/25/00
Jushin Liger/El Samurai Koji Kanemoto/Minoru Tanaka 03/06/01
Jushin Liger/El Samurai Gedo/Jado 07/20/01
Jushin Thunder Liger/Minoru Tanaka Gedo and Jado 05/02/02
Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru Jushin Thunder Liger/Minoru Tanaka 08/29/02
Jushin Thunder Liger/Koji Kanemoto Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru 01/26/03
Jado/Gedo Jushin Thunder Liger/Koji Kanemoto 11/29/03
American Dragon/Curry Man Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru 03/12/04
Jado/Gedo American Dragon/Curry Man 06/05/04
Koji Kanemoto/Wataru Inoue Jado/Gedo 03/03/05
Minoru Tanaka/Hirooki Goto Koji Kanemoto/Wataru Inoue 05/14/05
Jado/Gedo Minoru Tanaka/Hirooki Goto 07/08/05
Dick Togo/Taka Michinoku Jado/Gedo 05/02/07
Minoru/Prince Devitt Dick Togo/Taka Michinoku 01/27/08
Akira/Jushin Thunder Liger Minoru/Prince Devitt 02/17/08
Minoru/Prince Devitt Akira/Jushin Thunder Liger 07/21/08
Yujiro/Tetsuya Naito Minoru/Prince Devitt 10/13/08
Chris Sabin/Alex Shelley Yujiro/Tetsuya Naito 01/04/09
Prince Devitt/Ryusuke Taguchi Chris Sabin/Alex Shelley 07/05/09