Home l Information
 
Title Holder Won From Date Won
Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura Tournament 12/12/85
Akira Maeda/Osamu Kido Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura 08/05/86
Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura Akira Maeda/Osamu Kido 09/23/86
Keiji Mutoh/Shiro Koshinaka Tournament 03/20/87
Akira Maeda/Nobuhiko Takada Keiji Mutoh/Shiro Koshinaka 03/26/87
Yoshiaki Fujiwara/Kazuo Yamazaki Akira Maeda/Nobuhiko Takada 09/01/87
Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura Yoshiaki Fujiwara/Kazuo Yamazaki 01/18/88
Masa Saito/Riki Choshu Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura 06/10/88
Super Strong Machine/George Takano Masa Saito/Riki Choshu 03/19/89
Riki Choshu/Takayuki Iizuka Super Strong Machine/George Takano 07/13/89
Masa Saito/Shinya Hashimoto Riki Choshu/Takayuki Iizuka 09/20/89
Keiji Mutoh/Masahiro Chono Masa Saito/Shinya Hashimoto 04/27/90
Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki Keiji Mutoh/Masahiro Chono 11/02/90
Super Strong Machine/Hiro Saito Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki 12/26/90
Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki Super Strong Machine/Hiro Saito 03/06/91
Rick Steiner/Scott Steiner Hiroshi Hase/Kensuke Sasaki 03/21/91
Hiroshi Hase/Keiji Mutoh Rick Steiner/Scott Steiner 11/05/91
Big Van Vader/Bam Bam Bigelow Hiroshi Hase/Keiji Mutoh 03/01/92
Rick Steiner/Scott Steiner Big Van Vader/Bam Bam Bigelow 06/26/92
Scott Norton/Tony Halme Rick Steiner/Scott Steiner 11/22/92
Hell Raisers Scott Norton/Tony Halme 12/14/92
Jurassic Powers Hell Raisers 08/05/93
Hell Raisers Jurassic Powers 01/04/94
Hiroshi Hase/Keiji Mutoh Hell Raisers 11/25/94
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan Tournament 06/10/95
Shin'ya Hashimoto/Junji Hirata Tournament 07/13/95
Kazuo Yamazaki/Takashi Iizuka Shin'ya Hashimoto/Junji Hirata 06/12/96
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan Kazuo Yamazaki/Takashi Iizuka 07/16/97
Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan 01/04/97
Riki Choshu/Kensuke Sasaki Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura 04/12/97
Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi Riki Choshu/Kensuke Sasaki 05/03/97
Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki Satoshi Kojima/Manabu Nakanishi 08/10/97
Keiji Mutoh/Masahiro Chono Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki 10/19/97
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan Tournament 06/05/98
Gen'ichiro Tenryu/Shiro Koshinaka Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan 07/15/99
Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima Gen'ichiro Tenryu/Shiro Koshinaka 01/04/99
Kensuke Sasaki/Shiro Koshinaka Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima 03/22/99
Tatsutoshi Goto/Michiyoshi Ohara Kensuke Sasaki/Shiro Koshinaka 06/27/99
Yuji Nagata & Manabu Nakanishi Tatsutoshi Goto/Michiyoshi Ohara 08/28/99
Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima Yuji Nagata/Manabu Nakanishi 07/20/00
Tatsumi Fujinami/Osamu Nishimura Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima 09/22/01
Keiji Mutoh/Taiyo Kea Tatsumi Fujinami/Osamu Nishimura 10/28/01
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan Tournament 02/24/02
Yutaka Yoshie/Hiroshi Tanahashi Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan 06/13/03
Hiroyoshi Tenzan/Osamu Nishimura Yutaka Yoshie/Hiroshi Tanahashi 12/14/03
Minoru Suzuki/Yoshihiro Takayama Hiroyoshi Tenzan/Osamu Nishimura 02/01/04
Hiroshi Tanahashi/Shinsuke Nakamura Tournament 12/11/04
Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan Hiroshi Tanahashi/Shinsuke Nakamura 10/30/05
Shiro Koshinaka/Togi Makabe 4-Team Tournament 07/02/06
Manabu Nakanishi/Takao Omori Awarded 07/17/06
Giant Bernard/Travis Tomko Manabu Nakanishi/Takao Omori 03/11/07
Togi Makabe/Toru Yano Giant Bernard/Travis Tomko 02/17/08
Team 3D Togi Makabe/Toru Yano 01/04/09
The British Invasion Team 3D 07/22/09
Team 3D The British Invasion/Beer Money Inc/Booker T & Steiner 10/18/09